Co oferujemy?

W naszej ofercie znajdują się kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, oraz kursy języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego – indywidualnie lub w małych grupach.

  • Kursy ogólne skierowane są do uczniów szkól podstawowych i szkól średnich oraz do dorosłych, którzy pragną nauczyć się sprawnie posługiwać wszystkimi czterema umiejętnościami językowymi: czytaniem, pisaniem, słuchaniem i mówieniem, ze szczególnym nastawieniem na skuteczną komunikację w sytuacjach życiowych. Kursy ogólne przeznaczone są również dla osób, które w przyszłości planują zdobywać międzynarodowe certyfikaty znajomości języków obcych. Kursy zwykle trwają od października do czerwca i obejmują 126 godzin nauczania. Zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Uczestnicy kursu regularnie odrabiają prace domowe oraz przygotowują się do częstych testów sprawdzających. Każdy semestr kończy się egzaminem ustnym i pisemnym obejmującym zagadnienia omówione w trakcie kursu, a uczestnicy zostają nagrodzeni certyfikatem ukończenia kursu językowego.
  • Kursy intensywne dla wyjeżdżających skierowane są do osób które nigdy nie uczyły się języka angielskiego, natomiast zamierzają wkrótce podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub w innym kraju. Inną grupą docelową są osoby w średnim wieku i starsze, których najbliżsi zamieszkują za granicą. Kursy takie zorientowane są na zapoznanie uczestników z absolutnymi podstawami komunikacji w języku angielskim w przewidywalnych sytuacjach życiowych. Oferujemy również podobne kursy języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
  • Kursy przygotowawcze do matury z języków obcych pozwalają w sposób systematyczny przygotować się do poszczególnych zadań obowiązujących na danym poziomie. Prowadzone są w oddzielnych grupach na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczestnicy obu typów kursów zdają pełne egzaminy wewnętrzne, identyczne pod względem treści i formy do egzaminów właściwych. Przeprowadzane są one na zakończenie pierwszego i drugiego semestru. Wszyscy, którzy na egzaminie wewnętrznym w sesji zimowej osiągną wymagane minimum otrzymują gwarancję sukcesu na wybranym egzaminie.
  • Kursy przygotowawcze do egzaminów organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge (FCE, CAE i CPE) są prowadzone w naszej szkole, natomiast sam egzamin można zdawać w większych ośrodkach akademickich. W przypadku sukcesu, uczestnicy zostają nagrodzeni certyfikatami wydanymi w języku angielskim przez Uniwersytet w Cambridge, które są powszechnie uznawane przez pracodawców i instytucje publiczne na całym świecie. Uczestnicy zdają pełne egzaminy wewnętrzne, identyczne pod względem treści i formy do egzaminów właściwych. Przeprowadzane są one na zakończenie pierwszego i drugiego semestru. Wszyscy, którzy na egzaminie wewnętrznym w sesji zimowej osiągną wymagane minimum (60%), otrzymują gwarancję sukcesu na wybranym egzaminie. W takim przypadku, szkoła zobowiązuje się również w odpowiednim terminie załatwić w imieniu uczestników wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem udziału w wybranym egzaminie, z wyłączeniem dokonania opłaty za egzamin.
  • Kursy dla dzieci. Prowadzimy również zajęcia dla dzieci od lat 5. Kursy tego typu oparte są na zasadzie nauki przez zabawę. Dzieci uczą się w grupach podzielonych pod względem wieku i znajomości języka angielskiego. W trakcie zajęć dzieci uczą się nowych słówek i wyrażeń, grają w gry i zabawy językowe, śpiewają piosenki oraz uczą się czytać i pisać w języku obcym śledząc przygody zabawnych postaci występujących w podręczniku. Po zakończeniu kursu, istnieje możliwość kontynuacji nauki na kolejnym wyższym poziomie zaawansowania.
  • Business English dla przedsiębiorców i kadr kierowniczych. Kursy tego typu są zwykle prowadzone indywidualnie (w systemie 1+1) lub w niewielkich grupach, tak aby zapewnić uczestnikom jak najbardziej komfortowe warunki do nauki, maksymalne postępy oraz całkowitą dyskrecję. Zajęcia odbywają się zwykle w siedzibie klienta i w terminie, który najbardziej mu odpowiada. Czas trwania każdego kursu oraz jego zawartość merytoryczna dostosowane są do potrzeb i wymagań zleceniodawcy.

Alternatywnie, pracodawcy mogą oddelegować wybranych pracowników do udziału w naszych kursach ogólnych, w którym to przypadku znajdą się oni w grupie z innymi osobami na zbliżonym poziomie zaawansowania.